Indlela yokubala ngesiTshayina

NguMengjun Liu, uMike Packevicz

Ukufunda amanani kunye nokubala ngesiTshayina kwenziwa lula kuba inkqubo yamanani amaTshayina aqheleke kakhulu. Inkqubo yenani elipheleleyo isekwe ekubaleni inani lamashumi kwaye emva koko udibanise ezo. Umzekelo, u-11 ngu shí Y î , eyi 10 ( shí kunye 1 ( Y î ); 21 ngu èrshi Y ī , engu 2 ( njalo amaxesha 10 ( shí kunye 1 ( Y î ).Amanani amaTshayina
1
njalo Mbini
Iyadi 3
Ewe 4
ukudumba 5
Liù 6
7
ba 8
jiŭ 9
shí 10
şíyî Shumi elinanye
shíèr 12
shísân 13
nguyen 14
shíwŭ Shumi elinantlanu
nguyenge 16
shíqî 17
shíbâ 18
shíjiŭ 19
èrshi Amashumi amabini
èrshiyîî amashumi amabini ananye
èrshíèr 22
èrshísân 2. 3
sânshí 30
sânshíyî 31
sânshíèr 32
sìshí 40
sìshíyî 41
sìshíèr 42
wshsh Amashumi amahlanu
liùshí 60
qîshí 70
bâshí 80
jiŭshí 90
jiŭshíjiŭ 99
yìbai 100
yuqiân 1,000

KwisiTshayina, amanani afundwa ngendlela efanayo nesiNgesi. Ungathi mangaphi amakhulukhulu, mangaphi amashumi, kwaye kwangoko angaphi? Umzekelo, ungathi 135 ngokuthi, yb ukuya i (ikhulu elinye) s ukuya nshí (amashumi amathathu, okanye amashumi amathathu) phakathi ŭ (Ntlanu). Ke, i-6,427 ingafundwa njenge liùqi ukuya n sìb ukuya i èrshí q î .La mabinzana alandelayo angabonisa ukuba amanani angasetyenziswa njani kwincoko.

Chen: n i uyapha (kubantu abadala kuneminyaka eyi-10); n i j i suì? (yabantwana) (Uneminyaka emingaphi?)Mna ukuya ngu l : phakathi ŏ èrshíw ŭ suì. (Ndineminyaka engama-25 ubudala.)

v 4829 uphononongo lweepilisi

Chen : shu ā ngrénfáng shì du ō sh inzima okanye ngubani? ( Ixabisa malini igumbi eliphindwe kabini?)

Mna ukuya ngu l : shu ā ngrénfáng shì yìb inzima iérshí kuài. (Kubiza i-120 yeedola.)